U bent hier

Gemeenten kunnen nu zelf horecabeleidsplan opstellen

De afgelopen 2 jaar heeft Guidea, samen met 5 gemeenten en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen, een handleiding opgesteld met de naam 'Horecabeleidsplan Light'. Deze handleiding stelt de gemeenten in staat om zelf een horecabeleidsplan of onderdelen ervan op te maken.

Wat is een horecabeleidsplan?

Horeca en gemeente hebben elkaar nodig. Een aantrekkelijke bruisende gemeente vraagt een levendig, gevarieerd en kwaliteitsvol horeca-aanbod. Omgekeerd verlangt de horeca naar een horecavriendelijk kader vanuit de gemeente. Een horecabeleidsplan biedt een kader voor de ontwikkeling van horeca in een gemeente. Het wil een antwoord geven op de vraag hoe men het horecabeleid in een gemeente kwalitatief naar een hoger niveau kan brengen. De rode draad doorheen de opmaak van een horecabeleidsplan is de samenwerking van gemeente en horeca. Als de horeca en de gemeente samen naar oplossingen zoeken, dan zal de uitvoering ervan in de toekomst veel vlotter verlopen.

Wat is de handleiding ‘Horecabeleidsplan Light’ dan?

Gemeenten beschikken vaak niet over de middelen en mogelijkheden om een volledig gedetailleerd of gedeeltelijk horecabeleidsplan uit te laten voeren door een externe aanbieder. Dergelijk traject is immers arbeidsintensief en relatief duur. Toch hebben ook gemeenten met een beperkter budget een sterke interesse voor horeca gerelateerde beleidsthema’s. Daarom biedt Guidea deze gemeenten, via de handleiding ‘Horecabeleidsplan Light’, een gratis ‘lightversie’ van het horecabeleidsplan aan. Deze handleiding stelt de gemeenten in staat om zelf een horecabeleidsplan of onderdelen ervan op te maken. Zo kunnen ze het traject in eigen handen nemen.

De handleiding beschrijft onze methodiek op een toegankelijke en bruikbare manier. Ze bevat heel wat richtlijnen, sjablonen, tips en hulpmiddelen om gemeenten die zelf aan de slag willen, te begeleiden in hun traject.

Korte inhoud van de handleiding

De handleiding start met de beschrijving van de moeilijkste stap: het voortraject en voorbereidingsfase. Vaak komt het nooit tot een formele goedkeuring in het college van burgemeester en schepenen. Vandaar dat hier extra aandacht aan wordt besteed hoe je deze obstakels kan aanpakken. Eens alles goed omschreven en bepaald is, kan men opstarten met onderzoek. Dit kan via gesprekken met horecaondernemers, inwoners van de (rand)gemeenten, gemeentepersoneel, stakeholders en experten. Maar ook kan het beleid en de - voor horeca relevante regelgeving onderzocht worden en officiële statistieken (bv. hoeveel horecaondernemers telt de gemeente?) bekeken worden. 

Op basis van de analyse gaan horeca en gemeente in werkgroepen samen op zoek naar actiepunten en mogelijke initiatieven voor de toekomst. De resultaten van de onderzoeks- en analysefase én van de actiepunten van de werkgroepen worden dan uiteindelijk gebundeld in één einddocument, het horecabeleidsplan.

De handleiding is opgesteld samen met de gemeenten Oudenaarde, Sint-Niklaas, Lovendegem, Kapellen, Dendermonde en het VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw), Horeca Vlaanderen, Westtoer en de horecacoach van Gent en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen. Ondersteunend hebben we 12 motiverende filmpjes gemaakt met open en eerlijke getuigenissen van gemeenten die hier reeds werk van maakten.

Het eindresultaat

Voorbeelden van horecabeleidsplannen?

Bekijk de eindrapporten van Sint-Niklaas, Aalst en Genk

Vragen, opmerkingen? Contacteer Guidea, kenniscentrum voor toerisme en horeca (Charlotte.dheedene [at] guidea.be)

Delen