U bent hier

Leidraad strategisch commercieel plan

Een strategisch commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie, én de acties die kunnen ondernomen worden om die situatie te bereiken. Een dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling, en het vereenvoudigt de besluitvorming. 

De opmaak van een strategisch commercieel plan vergt echter een stevige inspanning van de lokale besturen. Net daarom werd deze leidraad ontwikkeld. Het wilt een soort gids zijn die de lokale besturen ondersteunt en die hen begeleidt bij de vraag of de opmaak, of de actualisatie, van een strategisch commercieel plan op een bepaald moment wenselijk of noodzakelijk is. Het is een gids doorheen de verschillende analyses en mogelijke bronnen die gebruikt kunnen worden bij de opmaak van een strategisch commercieel plan. De leidraad wil steden en gemeenten ook een beter zicht geven op de mogelijke types acties en instrumenten, en de monitoring achteraf. Kortom, de leidraad is een instrument dat ervoor kan zorgen dat gemeenten beter voorbereid starten met de opmaak of actualisering van een strategisch commercieel plan. 

Inhoud

  • Module 1: Wel of geen commercieel plan
  • Module 2: Welk type commercieel plan?
  • Module 3: De elementen van een commercieel plan
  • Module 4: Hoe het beleid implementeren
  • Module 5: Hoe het beleid monitoren

 

Delen