U bent hier

Vrijstelling onroerende voorheffing verbouwen handelspand tot woning

Om de leegstand van handelspanden te bestrijden, kan bij de verbouwing van een klein handelspand tot woning, een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende drie aanslagjarenjaren bekomen worden.

Een handelspand wordt als klein gedefinieerd als de vloeroppervlakte maximaal 1500 m² bedraagt (WIB 92, artikel 253, eerste lid, 7°). Daarnaast moet minstens 50% van die vloeroppervlakte gebruikt worden voor een handelsactiviteit. Gebruik voor de uitoefening van een vrij beroep (geneesheer, notaris, advocaat, ...) geldt niet als handelsactiviteit.

De verbouwing dient te gebeuren volgens de geledende stedenbouwkundige voorschriften.

Een aanvraagformulier is downloadbaar op de Belastingportaal Vlaanderen.

 

Vanaf aanslagjaar 2019 wordt deze maatregel aangepast.

Verwante websites

Delen