U bent hier

Detailhandelsbeleid elders: Nederland

Ook in Nederland wordt de detailhandel geconfronteerd met toenemende (structurele) leegstand, het groeiend marktaandeel van e-commerce en de effecten van globalisering. Minister Kamp van Economische Zaken brengt nu de verschillende overheden en marktpartijen bij elkaar om te werken aan een Retailagenda. Doel is van detailhandel tegen 2020 een gezonde, vernieuwende en kansrijke sector te maken.

Retailagenda versterkt toekomst detailhandel

Marktpartijen en overheden slaan de handen ineen om samen de Nederlandse detailhandel te versterken. Op uitnodiging van minister van Economische Zaken Henk Kamp, is afgesproken een agenda voor de detailhandel op te stellen. Met deze 'Retailagenda" zetten partijen samen de schouders eronder om in 2020 weer een gezonde, vernieuwende en kansrijke retailsector te zijn.Kamp: “De detailhandel is een omvangrijke sector in Nederland. Winkels zijn een belangrijke werkgever en zorgen voor 800.000 banen. Voor de leefbaarheid en bedrijvigheid van een stad zijn vitale binnensteden en aantrekkelijke winkelgebieden onmisbaar. Met de Retailagenda slaan we de handen ineen om samen ervoor te zorgen dat de detailhandel in Nederland een mooie toekomst tegemoet gaat”.

Kansen en uitdagingen

De detailhandel is een sector in beweging. Structurele veranderingen in het consumentengedrag, de snelle opkomst van online winkelen, groeiende leegstand van winkelpanden, toenemende faillissementen in de detailhandel en de veranderende behoefte aan winkelruimte zijn ontwikkelingen die niet door één partij binnen de sector kunnen worden aangepakt. Een integrale aanpak met alle partijen is noodzakelijk. Ondernemers, winkeliers, gemeenten, vastgoedeigenaren, provincies, banken en het Rijk hebben daarom vandaag afgesproken een Retailagenda op te stellen met als doel werk te maken van de toekomst van de detailhandel. Door nauw samen te werken worden kansen gepakt en uitdagingen het hoofd geboden. Dit gebeurt langs drie thema’s: de ‘fysieke’ omgeving van de winkels, het beter benutten van kansen voor de online verkoop en ruimte voor ondernemerschap.

Afspraken

De Retailagenda sluit aan op al lopende initiatieven voor de detailhandel en zal deze versterken en waar mogelijk versnellen. Onder leiding van Marijke van Hees – voormalig wethouder van Economische Ontwikkeling in Enschede, zullen de partijen concrete afspraken maken die de toekomst van de detailhandel, de verdienkracht van de sector en de leefbaarheid van onze steden verbeteren. In januari 2015 zullen de afspraken worden gepresenteerd, die in 2015 worden uitgevoerd. Betrokken partners zijn Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org, IVBN, Vastgoedbelang, MKB Nederland, VNO-NCW, Rabobank, IPO, VNG, G32 stedennetwerk en het Ministerie van Economische Zaken. De organisatie Platform31 en de UvA zijn als kennispartner verbonden aan de Retailagenda.

(Persbericht Ministerie van Economische Zaken, 10 oktober 2014)

Delen