U bent hier

Consument beter beschermd bij verkoop op afstand en buiten verkoopruimte

De Europese consumentenrichtlijn is omgezet naar Belgisch recht in het nieuwe Wetboek van economisch recht. Ze bevat verschillende nieuwigheden die consumenten beter beschermen bij verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimte.

Aan aantal nieuwigheden zijn van kracht sinds 31 mei 2014: 

  1. De handelaar moet een aantal inlichtingen aan de consument verschaffen alvorens het contract af te sluiten, zoals de gebruikskosten van de communicatietechniek gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand, informatie over het herroepingsrecht, de terugzendkosten, de compatibiliteit tussen programma’s en software, het exclusieve gebruik van bepaalde software voor het functioneren van een bepaald programma.
  2. Zoals al het geval was voor de verkoop op afstand, wordt de herroepingstermijn op 14 dagen gebracht voor overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten (zelfs wanneer de consument om het bezoek heeft gevraagd). De herroepingstermijn wordt met 12 maanden verlengd als er geen informatie over het herroepingsrecht aan de consument wordt gegeven. 
  3. De consument kan vanaf nu een geharmoniseerd model van herroepingsformulier gebruiken. 
  4. Wanneer de uitvoering van een dienst begint tijdens de herroepingstermijn, behoudt de consument zijn herroepingsrecht.
  5. De verkoper is verplicht binnen dertig dagen na het afsluiten van de overeenkomst het goed of de dienst te leveren.
  6. In geval van verzending van goederen, geldt de risico-overdracht wanneer de consument de goederen fysiek in bezit neemt. Op algemene wijze (en dus niet alleen voor overeenkomsten op afstand) is er in voorzien dat voor overeenkomsten waarbij de onderneming de goederen opstuurt naar de consument, het risico van verlies of beschadiging van de goederen overgaat op de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Verwante websites

Delen