U bent hier

Commerciële Inspiratie

Het detailhandelslandschap in Vlaanderen is in volle verandering. De winkelruimte is niet langer de enige plaats waar consumenten zich oriënteren en kopen. De informatie-, verkoop- en servicefunctie van de detailhandel wijzigt drastisch. Winkels in kernen moeten daarom aantrekkelijk zijn en inspelen op wijzigende omgevingsfactoren zoals trends, veranderende vraag- en aanbodspelers en andere verwachtingen van consumenten.

Om detailhandelaars hierbij te ondersteunen, lanceren de Vlaamse overheid, UNIZO en WES het project “Commerciële Inspiratie”. Hierbij worden minimaal 600 Vlaamse ondernemers binnen een periode van 4 jaar op individuele basis begeleid. In de begeleidingstrajecten wordt aandacht geschonken aan (de rol van) de fysieke winkel, maar ook aan het online gebeuren en de digitale mogelijkheden. “Commerciële Inspiratie” beoogt een direct effect te hebben op het ondernemerschap en het vernieuwingsgedrag van detailhandelaars. Bijkomend is het project gericht op kernversterking, een prioriteit in het winkelbeleid van de Vlaamse regering.

Wat mag een handelaar verwachten?

Het basisopzet van dit project bestaat erin om bij gevestigde detailhandelaars een proces op gang te brengen waarbij zij scenario’s uitwerken voor de toekomst van hun zaak in het snel evoluerend detailhandelslandschap.

Met “Commerciële Inspiratie” richten de Vlaamse overheid, UNIZO en WES zich tot handelaars die minstens 50% business to consumer werken. Hun zaak dient te beschikken over een commerciële ruimte die publiek toegankelijk is en waar er persoonlijk klantencontact plaatsvindt. Gezien dit project een actie is die kadert in uitvoering van de startnota ‘winkelen in Vlaanderen’, moet per deelnemende stad of gemeente het merendeel van de deelnemende kleinhandelszaken in een kern gevestigd zijn.

UNIZO-WES biedt ondernemers een individueel begeleidingstraject met aangepaste methodieken, formats en tools. Het traject bestaat uit vier sessies per individuele ondernemer. Iedere ondernemer krijgt een eigen coach toegewezen. 

Wilt U meer te weten komen ? Ga dan naar  

http://detailhandelvlaanderen.be/sites/detailhandelvlaanderen.be/files/document/file/ci_brochure_handelaars.pdf

 

Wat mag een stad of gemeente verwachten?

Het finale inspiratierapport omvat naast een situatieschets van het lokale detailhandelslandschap en actuele trends ook een SWOT-analyse met op maat gemaakte en (financieel) haalbare actieplannen, geïllustreerd met inspirerende voorbeelden.

UNIZO-WES zal bij het project “Commerciële Inspiratie” nauw samenwerken met de deelnemende steden en gemeenten. Lokale overheden zijn in dit project een essentiële partner.

Van steden en gemeenten verwachten we een duiding bij lokale economische noden, problemen en opportuniteiten. Daarnaast vragen we ook een financiële en logistieke bijdrage. Bovenop de cofinanciering van de individuele begeleidingstrajecten, kan de promotie en communicatie naar handelaars in samenspel met UNIZO-WES gebeuren.

UNIZO-WES bezorgt elke deelnemende stad of gemeente een draaiboek waarin het volledige traject wordt uitgelegd. Verder stelt ze communicatiemateriaal ter beschikking en maakt ze een beknopte situatieschets van het lokaal handelsklimaat en –apparaat op. De toegewezen coach koppelt tweemaandelijks terug over de voortgang van het project in de stad of gemeente. Na afronding van alle trajecten is er een laatste terugkoppeling en evaluatie.

Wilt U meer te weten komen ? Ga dan naar 

http://detailhandelvlaanderen.be/sites/detailhandelvlaanderen.be/files/document/file/ci_brochure_gemeente_0.pdf

 

Meer info

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Elke Tielemans, projectcoördinator UNIZO

 

Verwante websites

Delen