U bent hier

Vlaamse overheid ondersteunt herbestemmen leegstaande handelspanden

De vrijstelling van onroerende voorheffing bij het verbouwen van een handelspand tot woning, bestaat reeds verschillende jaren. De vrijstelling is beperkt tot 3 jaar en aan een aantal strenge voorwaarden onderworpen. Het succes van de maatregel is dan ook veeleer beperkt. De leegstand van commerciële panden blijft op vele plaatsen echter een groot probleem. Daarom besliste de Vlaamse regering eind december 2017 om de vrijstellingsmaatregel te versoepelen en uit te breiden.

In de toekomst zal het niet langer nodig zijn dat minimum 50% van de vloeroppervlakte van het winkelpand dat omgebouwd wordt, voor kleinhandel werd gebruikt. Ook zal het niet langer nodig zijn dan de handelszaak die wordt omgebouwd nog actief is. Wel wordt een directe link gelegd met het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB).

  • De periode waarvoor vrijstelling van onroerende voorheffing wordt gegeven zal vijf jaar bedragen.
  • Het moet gaan om winkelpanden die in een winkelarm gebied (zoals vermeld in het IHB-decreet) gelegen zijn en die met een geldige omgevingsvergunning verbouwd worden tot een of meerdere woningen.
  • Het kan ook gaan om winkelpanden in het kernwinkelgebied waarbij de benedenverdieping wordt gebruikt voor detailhandel en waarbij een of meer bovenliggende verdiepingen wordt omgebouwd tot woning(en).

Met deze vernieuwde maatregel mikt de Vlaamse regering op kernversterking, herbestemming van leegstand en verdichting.

De maatregel is opgenomen in het ontwerp van decreet “houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen” , gepubliceerd op 24 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen relevant voor detailhandel worden van kracht vanaf aanslagjaar 2019.

  

update 17 aug 2018

Verwante websites

Delen