U bent hier

Oproep 'Aankoop handelspanden'

Met deze oproep wil de Vlaamse Regering de steden en gemeenten stimuleren tot het voeren van een actief beleid op het gebied van commercieel vastgoed in functie van de doelstellingen van hun strategisch commerciële visie. Het kunnen sturen op beschikbaarheid, type, ligging, uitstraling, oppervlaktes en prijszetting geeft de lokale besturen een grote hefboom om een attractief winkelaanbod in de kern te bekomen.

De oproepen “Renovatie handelspanden’ en “Aankoop handelspanden” kunnen niet gecombineerd worden. Dit wil zeggen dat een stad of gemeente maar binnen één van deze twee oproepen een projectvoorstel kan indienen. De oproep “Kernversterkende maatregelen” kan wel gecombineerd worden met één van beide andere oproepen.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot het beschikbare budget (€ 4,5 miljoen) uitgeput is.

Meer informatie over de oproep 'Aankoop handelspanden' in de handleiding.

Delen