U bent hier

5 nieuwe premies voor ondernemers en eigenaars van handelspanden

De gemeenteraad keurde in zitting van 23 juni 2017 een nieuw premiestelsel goed dat in zal gaan vanaf 1 juli 2017. Met deze premies wil de stad, in samenwerking met het centrummanagement en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), ondernemerschap in de stadskern aanmoedigen om op die manier winkelleegstand terug te dringen. Met het nieuwe premiereglement concretiseert de stad één van de actiepunten uit het detailhandelsplan dat goedgekeurd werd in maart eerder dit jaar.

Het nieuwe premiereglement vervangt de oude premiestelsels ‘renovatiepremie’ en ‘premie wonen boven winkels’. In plaats van twee premies omvat het stelsel vijf verschillende types ‘kernversterkende premies’. De huidige twee premies werden mee opgenomen en werden  versterkt. Daarnaast werden drie nieuwe premies toegevoegd. Elke premie heeft een specifieke onderliggende doelstelling en afhankelijk van het type premie gelden andere voorwaarden en wordt een ander premiebedrag toegekend.

Een kort overzicht:

  • Renovatiepremies (tot 10.000 EUR) om herontwikkeling en renovatie (binnen- en buitenkant) van panden in het focusgebied aan te moedigen bij nieuwe en bestaande ondernemers
  • Starterspremies (tot 5.000 EUR) om nieuwe ondernemers aan te moedigen te starten binnen het focusgebied. De premie verlaagt het startersrisico en is belangrijk om competitief te zijn ten opzichte van andere steden en gemeenten.
  • Verhuispremies (tot 5.000 EUR) om bestaande ondernemers van buiten het focusgebied aan te moedigen om zich binnen het focusgebied te vestigen.
  • Herbestemmingspremies (tot 10.000 EUR) om eigenaars van panden buiten het focusgebied aan te moedigen hun panden te herbestemmen naar kwalitatieve bewoning (indien mogelijk) of vrije beroepen-functie.
  • Premie 'wonen/werken boven winkels' (tot 5.000 EUR) om bewoning of ondernemende activiteit op de bovenverdieping aan te moedigen en zo het idee van de ondernemende kern te ondersteunen.

Verschillende premies zijn cumuleerbaar. Zo kan u als ondernemer een zaak starten en €5.000 starterspremie krijgen, uw pand renoveren en €10.000 renovatiepremie krijgen. Als u dan nog boven uw zaak gaat winnen, krijgt u mogelijks nog eens tot €5.000 steun hiervoor. Uiteraard kunnen dezelfde werken slechts éénmaal gesubsidieerd worden. Alle gedetailleerde info over cumuleerbaarheid kan u vinden in het premiereglement.

Bij vragen of interesse contacteer de cluster ‘Plannen & ontwikkelen’ van de stad via economie [at] sint-niklaas.beof de vzw Centrummanagement via centrummanagement [at] sint-niklaas.be.

Verwante websites

Delen