U bent hier

Kernversterkend Winkelbeleid van A tot Z

Gemeentebesturen spelen een belangrijke rol bij het creëren van een kansrijke context voor een toekomstbestendige en aantrekkelijke detailhandel. Het Vlaams detailhandelsbeleid bevestigt deze gemeentelijke opdracht. Gemeenten hebben daarbij nood aan informatie en inspiratie op het vlak van het plannen en vergunnen, de inzet van het regelgevende (ruimtelijk) instrumentarium, de financiering en organisatie van een centrummanagement...

Dit project maakt een operationele vertaalslag van het Integraal Handelsvestingsbeleid door:

  • een gereedschapskist aan essentiële bouwstenen en instrumenten voor een kernversterkend winkelbeleid op te bouwen De decretaal voorziene instrumenten (o.a. stedenbouwkundige verordening en handelsvestigingsconvenant) en de (beoordelings)criteria worden geoperationaliseerd zodat gemeenten deze vlot kunnen hanteren. Daarnaast is er ook aandacht voor aspecten zoals de organisatie en financiering van centrummanagement. 
  • een uitvoerig gedocumenteerde portfolio samen te stellen van inspirerende, succesvolle praktijken Enkele voorbeelden: leegstandsmaatregelen, promotionele activiteiten, afstemming met de toeristische en culturele sector, het stimuleren van pop-ups...

De VVSG en het Agentschap Ondernemen realiseren dit in samenwerking met de steden en gemeenten en andere partners. Daarbij wordt het Platform Centrummanagement ingezet en investeren we (waar nodig) in bijkomend onderzoek.

Dit project zal uitmonden in een handboek en webdatabank Kernversterkend Winkelbeleid, beschikbaar voor alle steden en gemeenten (papieren en digitale versie).

Onderwerp

Delen