U bent hier

Wegwijzer stedelijke distributie in Vlaanderen

Het vlot en duurzaam ophalen en leveren van goederen is een actueel thema. Meer en meer mensen wonen of werken in de stad. Iedereen wil dat het er aangenaam is en wil zich vlot kunnen verplaatsen. We willen ook graag allerlei goederen kopen, soms klein, soms groot. Ook bouwmaterialen moeten de stad vlot in en uit kunnen en ook afval zien we graag snel opgehaald worden. De toegenomen welvaart zorgt ervoor dat er meer vervoer is om alles en iedereen op tijd op de gewenste plaats te krijgen. Dat zorgt soms voor files en hinder (milieu-impact, ongevallen, infrastructuurkosten)die we liever kwijt dan rijk zijn. 

Efficiënte en duurzame stedelijke distributie is een noodzaak om een economisch  bloeiend centrum te koppelen aan een leefbare omgeving. Hierbij is duidelijk dat alle verschillende stakeholders, zoals overheden (Europees, nationaal, regionaal, lokaal), bedrijven (winkeliers, horeca, detailhandel, kleine zelfstandigen, verladers, vervoerders) en de bewoners en bezoekers van de stad verschillende verwachtingen hebben. Een goed beleid slaagt erin om deze belangen zorgzaam te verzoenen.

Via deze wegwijzer willen we lokale beleidsmakers maar ook een bredere groep van andere stakeholders sensibiliseren en informeren over initiatieven die ze kunnen nemen voor een slimme, duurzame stadsdistributie. De wegwijzer toont steden en gemeenten de mogelijke richtingen die ze kunnen inslaan. Ook buitenlandse initiatieven komen uitgebreid aan bod. De tips en adviezen vormen een handige wegwijzer!

Delen