U bent hier

CityDepot

CityDepot is de eerste organisatie in Vlaanderen die effectief stappen zet om de belevering van binnensteden milieuvriendelijker, duurzamer maar vooral ook efficiënter te organiseren. Leveranciers moeten niet langer in het drukke stadscentrum zijn, maar kunnen voortaan met hun goederen terecht bij CityDepot, de voordeur van de handelaars aan de rand van de stad. 

Missie

De missie van CityDepot kan als volgt worden samengevat: “Aanbod en ontwikkeling van diensten voor handelaars, opgebouwd rond de regie en de verduurzaming van stedelijke belevering, met het oog op (winkel-) kernversterking van binnensteden.” 

Nieuwe voordeur

CityDepot pakt de belevering van binnensteden op een unieke manier aan. Het principe is simpel! Samen met de lokale handelaars wordt beslist om goederen voortaan niet meer aan de eigen voordeur te laten afleveren, maar aan een gezamenlijke, nieuwe voordeur in de stadsrand. Van daaruit wordt de aflevering van de producten met bestemming binnenstad georganiseerd en dit gebundeld, groen, veilig, en volledig op maat en in regie van de handelaar. 

Niets dan voordelen 

De voordelen spreken voor zich. Minder vrachtwagens in de binnenstad, een aangenamer winkelklimaat, een verbeterde stedelijke leefbaarheid. Handelaars kunnen zich nog meer richten op hun zaak want hebben de mogelijkheid om hun aanlevering perfect in te plannen wanneer het hèn uitkomt. Leveranciers vermijden de binnenstad en moeten niet langer rekening houden met vensteruren, laad- en loszones, ... Zij kunnen met hun leveringen immers de hele dag terecht bij CityDepot. 

Inspiratie voor steden

Via de uitbouw van haar startlocatie in Hasselt werkt CityDepot het komende anderhalf jaar aan een draaiboek als houvast voor andere steden, om hun belevering op basis van het CityDepot-model te organiseren. Steden hoeven echter niet te wachten en zijn steeds welkom om CityDepot in Hasselt te bezoeken waarbij ervaringen van handelaars en de stad gedeeld kunnen worden. 

Praktische stappen 

CityDepot wendt haar ervaring aan om vandaag reeds samen met stadsbesturen en handelaars praktische stappen te zetten in de richting van een betere stedelijke belevering. Voor aspirant-steden wordt het CityDepot-concept “afgemeten” aan de eigen lokale situatie: via een beperkte voorstudie wordt een bevoorradingsprofiel opgemaakt en wordt het financieel en operationeel model uitgetekend dat als basis kan dienen voor een eigen CityDepot servicepunt.

Meer info?

Stad Hasselt, Dienst Economie - Mary-Ann Smits

 

Delen