U bent hier

Provinciale steunmaatregelen - Oost-Vlaanderen

De subsidiereglementen van de provincie Oost-Vlaanderen ter ondersteuning van detailhandel werden in april 2019 vernieuwd. Met de twee vernieuwde subsidiereglementen ter ondersteuning van detailhandel en horeca, zet Provincie Oost-Vlaanderen in op handelskernversterking: niet alleen is lokale economie een cruciale speler in onze regio, het voorzien van een toegankelijk en gevarieerd (basis)aanbod in stads- en dorpskernen blijft een prioriteit voor het provinciebestuur. Bovendien dragen handel en horeca bij tot de sociale cohesie en de aantrekkelijkheid van een gemeente voor omwonenden en toeristen.

De nieuwe reglementen geven een toelage aan projecten die de collectieve belangen van de lokale detailhandel en de horeca behartigen. De focus blijft uiteraard de ondersteuning van de detailhandel en middenstand, maar de horeca kan deel uitmaken van het project. Lokale besturen kunnen tot maximum 10.000 EUR aan projectsubsidies ontvangen, detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen respectievelijk maximum 5.000 EUR.

Aanvraagprocedure subsidies

De aanvraagprocedure verloopt enkel digitaal via detailhandel [at] oost-vlaanderen.be en voorziet in twee indieningsdata. De uiterste datum van indienen van de eerste oproep is 15 oktober 2019. Indien het saldo van de budgetten toereikend is, zal de deputatie een tweede oproep lanceren. De uiterste datum van indienen van de tweede oproep is 15 april 2020.

Reglementen en aanvraagformulieren zijn te raadplegen via www.oost-vlaanderen.be/detailhandel

Voor informatie op maat, neem contact op met team Detailhandel Provincie Oost-Vlaanderen. Via tel: 09 267 86 84 of via e-mail: detailhandel [at] oost-vlaanderen.be

 

Verwante websites

Delen