U bent hier

E-commerce - evolutie en impact voor detailhandel

E-commerce is een alternatief verkoopkanaal voor fysieke winkelpunten en wordt (doorgaans) als concurrerend beschouwd voor detailhandelaars met een fysiek winkelpunt. Algemeen aangenomen wordt dat toename verkoop via ecommerce leidt tot minder verkopen in het fysieke winkelpunt, waardoor e-commerce één van de factoren is die mee aan de basis liggen van leegstand handelspanden.

In dit rapport brengen we de evolutie van e-commerce in kaart en leggen we de relatie tussen de groei in e-commerce en de impact voor de verkopen in fysieke winkels. We stellen ons daarbij volgende onderzoeksvragen:

1. Omvang van e-commerce

  • Wat is de omvang van bestedingen via e-commerce (in €)? Welke evolutie kan worden vastgesteld? 
  • Wat is het aandeel van bestedingen via e-commerce in de totale bestedingen? Welke evolutie kan worden vastgesteld?

Hierbij bekijken we steeds of verschillen kunnen worden vastgesteld i.f.v. de verschillende sectoren?

2. Gevolgen voor detailhandel

  • a. Welk is het effect van e-commerce voor de verkoop in de fysieke winkel?
  • b. Wat is het werkelijk effect van e-commerce op detailhandel? In welke mate kannibaliseert e-commerce op fysieke handel (m.b.t. aantal handelszaken)?

3. E-commerce – toekomstverwachting vs. houding van handelaars

  • Welke groei kunnen we nog verwachten in e-commerce?
  • In welke mate zijn handelaars voorbereid op deze evoluties of er momenteel actief mee bezig?
Auteur
Davy Postelmans
Onderwerp

Delen