U bent hier

Integraal handelsvestigingsbeleid

Op 14 februari 2014 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet met betrekking tot het ‘Integraal Handelsvestigingsbeleid’ goed. Het voorontwerp van decreet werd toegelicht en gekaderd in de bijhorende memorie van toelichting en de begeleidende nota aan de Vlaamse Regering. Het ‘Integraal Handelsvestigingsbeleid’ beoogt een beleid op zowel visie-, plan- en vergunningenniveau gebaseerd op overkoepelende basisdoelstellingen en maximaal geïntegreerd in het bestaande instrumentarium. De visie met betrekking tot detailhandel werd voor het eerst goedgekeurd door de Vlaamse Regering in de Startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ (juli 2010). In deze startnota werden de verschillende mogelijke opties voor een wetgeving na de regionalisering van de wet op de handelsvestigingen opgenomen. In december 2012 werd de nota ‘Winkelen in Vlaanderen 2.0’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering waarin de grote lijnen van het Integraal Handelsvestigingsbeleid gevalideerd werden.

Het voorontwerp van decreet werd voor advies voorgelegd aan de SARO en de SERV. Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse regering de aangepaste versies van voorontwerp en memorie goed "in tweede lezing". Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet definitief goed op 22 april 2016. Het ontwerpdecreet werd vervolgens ingediend bij het Vlaams Parlement en na amendering aangenomen op 6 juli 2016. Het decreet verscheen in het Belgisch Staatsblad op 29 juli 2016.

De bijzondere Wet m.b.t. de 6de staatshervorming bepaalde dat de gewesten op 1 juli 2014 bevoegd werden inzake handelsvestigingen.

Op 1 juli 2014 startte bijgevolg een transitieperiode waarin de huidige federale wetgeving van kracht blijft tot het moment van de inwerkingtreding van het decreet betreffende het Integraal Handelvestigingsbeleid. Tijdens deze transitieperiode zijn er geen wijzigingen voor de procedure. Aanvragers kunnen nog steeds de socio-economische aanvraag bij de gemeenten indienen en het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) zal nog advies voor projecten van meer dan 1.000 m² netto handelsoppervlakte uitbrengen.

Sinds 1 januari 2015 is het adres van het NSECD-secretariaat:

Agentschap Innoveren & Ondernemen, dienst Ruimtelijke Economie

Mevrouw Sonja Jalon, secretaris van het Nationaal Socio-Economisch Comité voor de Distributie

Koning Albert II-laan 35, bus 12

1030 Brussel

vergunning [dot] handelsvestigingen [at] vlaanderen [dot] be

 

Voor het beroep tegen gemeentelijk beslissingen, werd het Interministerieel Comité voor de Distributie (ICD) wel vanaf 1 juli volledig anders samengesteld en dossiers moesten reeds vanaf 1 juli gestuurd worden naar:

Agentschap Innoveren & Ondernemen, dienst Ruimtelijke Economie

Mevrouw Eline Horemans, secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie

Koning Albert 2-Laan 35, bus 12

1030 Brussel.

 

Verwante websites

Delen