U bent hier

Decreet huur handelspanden voor korte termijn

Om tegemoet te komen aan de vraag om meer rechtszekerheid te bieden aan eigenaars en huurders van handelspanden voor de huur voor een kortere periode (voor een pop-up, om een nieuw winkelsconcept uit te proberen, ...), werd een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams parlement. Het decreet werd op 26 juli gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en wordt van kracht vanaf 1 september 2016.

Tot voor kort was er geen waterdicht juridisch kader voor pop-ups en de tijdelijke invulling van leegstaande handelspanden. In het kader van de handelshuurwet moeten ondernemers een 9-jaarcontract aangaan dat pas ten vroegste na 3 jaar beëindigd kan worden. Een te grote drempel voor beginnende ondernemers. De vanuit de rechtspraktijk gegroeide ‘bezetting ter bede’ hield dan weer risico’s in voor huurder en verhuurder.

Enkele opvallende elementen uit het nieuwe huurregime:

  • korte termijn betekent in de praktijk minder dan 1 jaar
  • de huur stopt automatisch na het verlopen van de voorziene huurtermijn; een opzeg door huurder of verhuurder is dus niet nodig en een stilzwijgende verlenging is onmogelijk
  • bij opeenvolgende verlengde huurovereenkomsten mag de totale huurtermijn de maximale duur van 1 jaar niet overschrijden
Verwante websites

Delen